Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Посещавайки Сайт www.GumiN1.com, Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и приели настоящите Общи условия за ползване валидни за настоящия сайт.

Аутотайърс 2019 ЕООД управлява интернет/ онлайн/ магазин, достъпен на интернет адрес GumiN1.com. Фирмата е с адрес на регистрация: гр. София, бул. Симеоновско шосе 110В, вх. А, ет.1 вписано в Търговския регистър с ЕИК 205646151, имейл: gumin1@protonmail.com, телефон:0886 466 733. Навсякъде където се използва www.GumiN1.com се има предвид интернет адреса и сайта, които се управляват от фирма “АУТОТАЙЪРС 2019” ЕООД.

I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

За целите на настоящите Общи условия използваните в него термини имат следните значения:

 1. Уебсайт/сайт/ онлайн магазин е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя домейн GUMIN1.COM и неговите поддомейни. Достъпен чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други.
 2. СЪДЪРЖАНИЕ:
  1. цялата информация на САЙТА, която може да бъде посетена, гледана или така достъпна чрез използването на цифрово оборудване;
  2. всяка информация, съобщена, чрез всички средства, от служител на Аутотайърс 2019 ЕООД на ПОТРЕБИТЕЛЯ или на КЛИЕНТА, съгласно контактната информация, посочена или не от него;
  3. информация за продуктите, услугите и/или Цените, публикувани в САЙТА
  4. информация за продуктите, услугите и/или Цените, договорени от трета страна, с която Аутотайърс 2019 ЕООД е подписала споразумения за партньорство в определен период от време;
 3. Производител е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид. В този Магазин под производител се има предвид всеки производител на автомобилни гуми, напр. Michelin, Continental, Dunlop, Vredestein, Nokian, Yokohama, Mitas, Falken, Kumho и други;
 4. Клиент – физическо лице, което е навършило 18 г. или юридическо лице, което извършва покупки в Магазина;
 5. Потребител е всяко физическо лице, което е навършило 18 г. и което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност.
 6. Продажна цена е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси;
 7. Работни дни – всички дни от седмицата, без законово установените почивни дни;
 8. Срок за изпълнение на поръчка – време, в което Магазина подготвя поръчката и я предоставя за изпращане на куриер, съгласно избрания от Клиента начин на доставка;
 9. Срок за доставка – времето за доставка на стоката до Клиента, с посредничеството на куриерска фирма. Периодът на доставка зависи от избрания от Клиента начин на доставка;
 10. ПОРЪЧКА - електронен документ , който се явява форма на комуникация между Продавач и Купувач , с който Купувача изпраща на Продавача, чрез сайта, желанието си да закупи Продукти или Услуги от Сайта.
 11. „Търговски съобщения" са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките или услугите на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.
 12. „Злоумишлени действия" са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, в това число изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право

II. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 1. Този сайт е предназначен само за физически лица, които са навършили 18 години. Ставайки Потребител, лицето декларира, че отговаря на условията в тази точка.
 2. Документът определя реда и условията за ползване на сайта от Потребителя
 3. Посещението и разглеждането на съдържанието на САЙТА, включват присъединяването на Потребител към тези условия за ползване; Клиентът е длъжен да следи непрекъснато за общите условия, които могат да бъдат актуализирани, изменени и допълнени. В случай на спорове се прилагат условията, валидни към момента на поръчката и съобщаването й в писмена форма до Аутотайърс 2019 ЕООД.
 4. Достъпът до услугата се извършва изключително чрез достъп до публично достъпния сайт www.gumin1.com
 5. С помощта на сайта и съдържанието, Потребителя или Клиента е единствения отговорен за всички дейности по използването му. Той също така носи отговорност за всякакви материални, интелектуални или електронни щети или от друго естество върху продукти на сайта, съдържанието, или на всяко трето лице, с което Аутотайърс 2019 ЕООД има подписани договори, съгласно действащото българско законодателство.
 6. Ако Потребителят не е съгласен с Общите условия, е ноебходимо да изпрати имейл на адрес gumin1@protonmail.com като посочи своите мотиви и поиска промяна на данните оставени в поръчката. Освен това той има възможност по всяко време да се откаже от своето съгласие да използва Услугата, предлагана от Аутотайърс 2019 ЕООД чрез Сайта, като във връзка с това Потребителят или Клиентът изпраща своето искане с имейл, на gumin1@protonmail.com.
 7. Ако Потребителят Клиентът не желае да получава от Аутотайърс 2019 ЕООД новинарски бюлетини, предупреждения и/ или информация, предоставена за целите на маркетинга и рекламата с помощта на всякакъв вид средства за комуникация (електронни, по телефон и др.), той може да поиска СПИРАНЕ НА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ като натисне съответния бутон, съдържащ се във всички имейл съобщения или като изпрати искане за отказ до имейл: gumin1@protonmail.com.
 8. Сайта се стреми постоянно да допълва и модифицира продуктите с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване на продуктовия каталог, както и във връзка със законодателни промени, които рефлектират върху условията за предлагането им, настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика. При извършване на промени в Общите условия, Доставчикът се задължава да уведоми Клиента, като изпрати на електронната му поща и/или публикува на видно място в GumiN1.com , съобщение за изменението на Общите условия, текста на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която са достъпни изменените Общи условия и му даде достатъчен срок да се запознае с тях.
 9. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и Доставчика, възникнали във връзка с валидно подадена заявка за покупка на стока, подадена преди уведомлението за промяна в Общите условия.

III. ПРЕДМЕТ

Доставчикът предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите в www.gumin1.com стоки след регистрация чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и стриктно спазване от страна на Клиента с тези Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните Интернет страници в www.gumin1.com изисквания за закупуване на конкретните стоки.

IV. ЦЕНИ

 1. Всички цени, Публикувани на САЙТА са в български лева, с включен ДДС.
 2. Указаните в САЙТА цени на отделните стоки са за единична бройка.
 3. Дължимата от Клиента продажна цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на подаване на заявката за покупка.
 4. Разходите за доставка на територията на Република България са за сметка на Клиента и се начисляват преди завършване на покупка.

V. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

Условията за доставка са описани в секцията Как да поръчам.

VI. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Стоките се заплащат в брой при доставка или по банков път на предоставената банкова сметка преди доставката.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

 1. Доставчикът се задължава:
  1. да достави в срок заявената за покупка стока;
  2. да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.
 2. Доставчикът има право:
  1. при зареждане на уебстраницата www.gumin1.com, да инсталира върху компютрите на Клиента бисквитки (cookies);
  2. малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Клиента и дават възможност за възстановяване на информация за Клиента, като го идентифицират и за проследяване на действията му;
  3. да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Доставчика. Доставчикът си запазва правото да поставя електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Доставчика и в клиентския профил Клиента;
  4. да изпраща непоискани търговски съобщения до Клиента, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или предлагани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.
 3. Доставчикът няма задължение за осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Клиента и Доставчика, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. Доставчикът не носи отговорност, ако Клиентът не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на Доставчика (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и други).
 4. Доставчикът полага грижа информацията в интернет-страницата да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.
 5. Доставчикът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до интернет-страницата, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Доставчика.
 6. Доставчикът не гарантира, че достъпът до интернет-страницата ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Доставчика.
 7. Доколкото Доставчика не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Клиента стоки, Доставчикът не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества.
 8. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством www.gumin1.com.
 9. Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в www.gumin1.com електронни препратки и рекламни банери, Доставчикът не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.
 10. Доставчикът не носи отговорност за начина, по който Клиентът използва уебсайта www.gumn1.com, както и възможните злоумишлени и противоправни действия, извършвани от Клиента.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

 1. Клиентът се задължава:
  1. да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;
  2. да плати цената на заявената от него стока в сроковете и по начина, предвидени в тези Общи условия;
  3. да заплати разходите по доставката;
  4. да получи стоката или да осигури трето лице, което да получи стоката в сроковете за доставка на посочения от клиента адрес от негово име и за негова сметка;
  5. да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация;
  6. при ползване на уебсайта www.gumin1.com да не извършва злоумишлени действия, както и всякакви други действия, които нарушават българското законодателство.
 2. Клиентът има право на достъп в режим онлайн до www.gumin1.com при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Доставчика.
 3. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Доставчика.
 4. Клиентът се задължава при ползване на www.gumin1.com.:
  1. да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
  2. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
  3. да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на интернет-страницата;
  4. да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Клиент, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други Клиенти да използват интернет-страницата, както и да не използва интернет-страницата по начин, предизвикващ отказ от услугите ("denial of service");
  5. да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в www.gumin1.com и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
  6. да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;
  7. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
 5. При неспазване на задълженията по предходната алинея, Доставчикът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Клиента и трети лица , както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Клиента. В тези случаи, Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

IX. ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Доставчикът има право да събира и използва информация относно своите Клиенти, когато същите се регистрират. Информацията, чрез която Клиент на интернет-страницата може да бъде идентифициран, може да включва име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която Клиентът предоставя , както и всяка друга, която същия въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от Доставчика услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други. Доставчикът гарантира конфиденциалност на личните данни на своите клиенти, декларирайки, че те няма да бъдат използвани за различни от предназначението си цели, а именно: установяване на контакт с клиента при уточняване подробности около поръчката и начините за нейната доставка и заплащане. Личните данни, предоставени от клиента, се използват от служителите на фирмата и за издаване на фактура и гаранция за закупения продукт.
 2. Доставчикът полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента, станала му известна по повод покупко-продажбата на стоки чрез интернет-страницата - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила или случайно събитие.
 3. Ограниченията не се прилагат в случай, че Клиентът или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай Доставчикът има право да предостави личната информация за Клиента на съответните компетентни държавни органи, съгласно действащото законодателство.
 4. Доставчикът се задължава да не разкрива никаква лична информация за Клиента и да не предоставя събраната информация на трети лица - търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато: - е получил изричното съгласие на Клиента - информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури; - в други посочени в закона случаи.

X. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 1. Съдържанието на уеб сайта е със запазени авторски права. Зареждането, записването и отпечатването на отделни страници и/или секции, снимки и други документи е позволено единствено при условие, че бележките и знаците за авторското право или други такива, свързани със собствеността, не са премахнати. Забранява се всяко възпроизвеждане (цялостно или частично), промяна, предаване (по електронен или друг път), свързване или използване на уеб сайта на Доставчика за каквито и да са публични или търговски цели без писменото разрешение на Доставчика и/или носителят на авторското право.
 2. Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на уебсайта за електронна търговия www.gumin1.com (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Доставчика или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Доставчика и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

XI. ДРУГИ

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

GumiN1.com използва бисквитки. Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с условията за ползване.